Aşağıda yer alan linkden Hizmet Standartları Tablomuza Ulaşabilirsiniz.
 
/kurumlar/honaz.gov.tr/Hizmet%20Standart%20Tablolar%C4%B1/YAZI%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20H%C4%B0ZMET%20STANDARTLARI%20TABLOSU.docx