İlçe Tapu Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
        /kurumlar/honaz.gov.tr/Hizmet%20Standart%20Tablolar%C4%B1/TAPU%20H%C4%B0ZMET%20STANDARTI.pdf