İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
/kurumlar/honaz.gov.tr/Hizmet%20Standart%20Tablolar%C4%B1/il%C3%A7e%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20HONAZ-H%C4%B0ZMET-STANDARTLARI-TABLOSU-1.doc