İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
/kurumlar/honaz.gov.tr/Hizmet%20Standart%20Tablolar%C4%B1/milli%20e%C4%9Fitim%20H%C4%B0ZMET%20STANDARTLARI.xls