İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI VALİLİK, KAYMAKAMLIK, İL VE İLÇE NÜFUS
BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) BÜRO PERSONELİ ALIMINA
İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
 
http://www.denizli.gov.tr/kurumlar/denizli.gov.tr/Duyurular/2018/%C3%84%C2%B0%C3%83%C2%A
7i%C3%85%C5%B8leri%20Bakanl%C3%84%C2%B1%C3%84%C5%B8%C3%84%C2%B1%202018%
20Y%C3%84%C2%B1l%C3%84%C2%B1%20S%C3%83%C2%B6zle%C3%85%C5%B8meli%20B%C
3%83%C2%BCro%20Personeli%20Al%C3%84%C2%B1m%20%C3%84%C2%B0lan%C3%84%C2%B1.pdf