HONAZ'IN COĞRAFİ YAPISI

 
      Honaz İlçemiz, doğuda Bozkurt, batısında Denizli, kuzeyde Çal, güneyde ise Serinhisar İlçesi ile sınırlıdır. Rakımı 540 metre olan ilçemizin genel yüzölçümü 54.978 hektar, orman alanı 31049 hektar, çayır-mera alanı 3196 hektar, tarım dışı alan 4.407 hektar, tarım alanı ise 16.326 hektardır.         
İlçemiz, Ege Bölgesinin Akdeniz Bölgesine yakın kısmında yer almaktadır. Bu nedenle, iklimi her iki bölgenin özelliklerini taşır. Buna bağlı olarak da üretilen sebze ve meyve çeşidi zengindir.
 
       İlçemizin güneyinde yer alan ve 2.571 metrelik zirvesiyle Ege Bölgesinin en yüksek noktasına sahip olan Honaz Dağı geniş yer kaplar. Dağın kuzey etekleri fazla geniş olmayan ancak verimli bir ova olarak Çökelez Dağına kadar uzanır. İlçe topraklarından geçen en önemli akarsu Aksu Çayı’dır.