HALK GÜNÜ TOPLANTISI KAKLIK MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
                                11.04.2017 tarihinde İlçemize bağlı Kaklık Mahallesi Şehit Adem BURAN Park Kahvehanesinde Kaymakamımız Sayın Zafer ÖZ
        başkanlığında (Vatandaş Buluşması) Halk Toplantısı yapılmıştır.
                                Toplantıda vatandaşlarımızın istek, şikâyet ve önerileri dinlendi. Vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla
        gerekli yazışmaların ve takibin yapılması kararlaştırıldı.
                                Kaymakam Zafer ÖZ, kurum müdürlerini görüşülen konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda talimatlandırarak toplantıyı
        sonlandırdı.