TURİZM
 
SAKLIGÖL: İlçemize bağlı Yukarıdağdere Köyü'nde Orman içerisinde Saklıgöl piknik alanı mevcut olup,  vatandaşlarımızı yaz aylarında misafir etmektedir. İçerisinde yüzen adasıyla meşhur Saklıgöl, çevresine yürüyüş parkuru ve ahşap kameriyeler yapılması durumunda daha çok vatandaşımız yararlanacaktır.
 
KAKLIK MAĞARASI: Sit alanı olarak belirlenen Kaklık Mağarası, 2002 yılında turizme açılmıştır. Günümüzden  yaklaşık 2-2,5 milyon yıl önce çöken kireç taşlarını kükürtlü  termal suların eritmesi sonucu oluşmaya başlamıştır.
 
COLOSSAE: İlçemizle Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan Colossea Antik kenti, Honaz (Kadmos) dağının kuzeyinde Aksu Çayı’nın kenarına kurulmuştur. Antik Çağ’dan beri kullanılan güney şark yolu üzerindedir. Büyük Frigya içinde bulunan en önemli merkezlerdendir. Ksenophon’a göre Frigya’nın 6 büyük şehrinden biridir. Pers egemenliğinde de parlak çağlarını yaşamıştır. M.Ö. 2.yy’dan itibaren Hierapolis ve Laodikeia’ nın kurulması ile önemini yitirmiştir. M.S. 1.yy başlarında Laodikeia ile birlikte yüncülük ve dokumacılıkta çok gelişmiştir.M.S. 1.yy’da Neron döneminde meydana gelen depremle harap olmuştur.
M.S, 690-787 yıllarında şimdiki Honaz İlçe merkezinin bulunduğu yerde Chonea adıyla kurulan kent nedeni ile tamamen terk edilmiştir. Chonea kentinde St. Michael kilisesinin bulunduğunu eski kaynaklardan öğrenmekteyiz.
 
HİSAR CAMİİ: Hisar Camii 1924 yılına kadar yani mübadeleye kadar kilise olup, bu yıldan sonra 1948 yılına kadar boş kalan kilise 1948 yılında camiye dönüştürülmüştür. Hisar Camisi’ni yeri ile birlikte mahalle halkı devletten satın almıştır.
 
HONAZ DAĞI: Honaz Dağı’nın zirvesi 2528 m yüksekliğindedir. Honaz Dağı Milli Parkı; 21 Nisan 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. İlan edildiği tarihteki toplam alanı 9219 hektar’dır. Milli Parkı’nın sınırları, 29.04.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 98/10945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilmiş ve alanı 9616 hektara çıkartılmıştır.
964 bitki türü, 122’si endemik(%12-65’i) ve 4 bitki türü sadece Honaz dağında yetişmektedir.
Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık açısından görülmeye değer yerlerimizdendir. Dağın tam zirvesinde askeri radar istasyonu bulunmaktadır. Radara ulaşım yolu asfalt kaplamadır ve her mevsim açıktır.
 
SULTAN MURAT CAMİ: Osmanlı Devri'nde II.Murat tarafından yaptırılmıştır. 15. asır mimari özelliğini taşır. Kitabesi olmadığından yapıldığı tarih bilinememektedir. Küçük kare planlı ve tek kubbeli bir cami olup, şu anda yıkıntı durumdadır.
 
HONAZ KALESİ: Honaz’ın antik dönemde bu kadar ilgi çekmesinin en büyük nedenlerinden biri de savunmaya elverişli olmasıydı. Kale, Honaz Dağı’nın yalçın kayalarla kaplı yamacında bulunur. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde yazdığına göre 5 köşeli olan Honaz Kalesi, Rum Kayserleri Oğullarından Honas adlı bir melik tarafından yaptırılmıştır.
            Günümüzde kale surlarından sadece bir kısmı görülebilmektedir.