Honaz Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-II Genel Çağrı kapsamında “Honaz Gençliği Robotik ve Kodlama ile Bağımlılıkla Mücadele Ediyor” isimli proje kabul edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Honaz Eğitim Derneğinin ortaklaşa yürüteceği6 ay sürecek proje ile sosyal ve kültürel faaliyetler açısından dezavantajlı bir bölge olan Honaz İlçesi Kocabaş mahallesinde ikamet eden gençlerin robotik ve kodlamaya dayalı yeni ürünler ortaya çıkarmalarını sağlayarak, teknoloji ve madde bağımlılığından uzaklaştırılması amaçlamaktadır.
        Bu proje ile 14-18 yaş aralığında 20 erkek-20 kız gönüllü ortaokul ve lise öğrencisi “Honaz Gençliği Robotik ve Kodlama ile Bağımlılıkla Mücadele Ediyor” başlığı altında robotik ve kodlama eğitimlerinden geçirilecektir.
        Proje ile verilen eğitimler ve proje mali desteği ile temin edilen robotik setler sayesinde yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi mümkün hale gelirken, yeni ürünler ortaya çıkmasına ortam hazırlanacaktır. Aynı zamanda teknolojinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde bağımlılık yapan maddelerden gençler korunmuş olacaktır.
        Eğitimden geçirilen 14-18 yaş aralığındaki gençler, proje mali desteği ile temin edilen robotik setler ve verilen eğitimler sayesinde; üreten, sorgulayan ve düşünen bireyler olma hedefine odaklanarak, bağımlılık yapan maddelerden uzaklaşmış olacaklardır.