Avrupa Birliği Erasmus + Gençlik Hareketlilik AGH Akreditasyonu sahibi Türkiye’deki 9 Kaymakamlıktan biri olan Honaz Kaymakamlığı, 2018 Şubat Döneminde sunduğu 2 proje ve 2018 Nisan Döneminde sunduğu 1 proje Ulusal Ajans (ua.gov.tr) tarafından kabul edilmiş ve 40 gencin Avrupa’ya gitmesinin önü açılmıştır. 
        Proje kapsamında 35 günlük süreçte Avrupa’ya gidecek gençler Portekiz’in Lizbon, Porto, Funchal ve Ponto Delgada şehirlerindeki proje ortağı akredite kamu – sivil toplum kuruluşlarının sosyo kültürel faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alacaklar. 
        38 genç Kaymakamlığımızın ilgili birimlerinden oluşturulan seçim komitesi tarafından seçilecek olup imkânı kısıtlı gençler ( erken okuldan ayrılma- maddi durumu kötü- istekli vb. ) öncelikli olacaktır. 
        Yolculuk-Yeme içme - cep harçlığı masrafları proje hibesinden karşılanacak Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesinde katılımcıların seyahat sağlık sigortaları da Avrupa Birliği tarafından yapılacaktır. 
        Katılmaya hak kazanan gençler gittiklerin kurumların gençlik merkezi aktiviteleri, yerel toplum işbirliği etkinlerinde yer alarak proje bitiminde Youth Pass bonservisi alacaklardır. Bu belge iş başvurularında kullanım için AB Komisyonun özellikle işaret ettiği ciddi bir referans kaynağı olacaktır. 
        AB’nin Non-formal olarak adlandırdığı Örgün olmayan eğitim modelinde işleyen Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Hareketlilik AGH Projeleri gençleri yaparken öğrenme alışkanlığına yönlendirecek ve ön yargı ve yabancı dil korkusunu yenmelerine fırsat verecektir.